Važiavimas kolonoje

Važiavimas kolonoje – visiškai skiriasi nuo pavienio važiavimo. Jis, suprantama, yra daug dinamiškesnis. Važiuojant kolonoje, kiekvienas atsako ne tik už save, bet yra atsakingas ir už kitų chapterio narių saugumą.

 

HOG’o chapteriai paprastai važiuoja zigzagu.
Tai leidžia kolonoje važiuoti gan kompaktiškai, vienu metu išlaikant reikiamą atstumą iki priekyje važiuojančio motociklo bei kartu užtikrinant važiuojančių saugumą.

Keletas pagrindinių vieningos, gerai organizuotos kolonos požymių:

Realus tokios kolonos vidutinis važiavimo greitis labai nesiskiria (nėra lėtesni) nuo motociklininkų grupės, kuri važiuoja chaotiškai, “trūkčioja” ir pan., nes visą laiką reikia laukti atsilikusių, didėja pavojus ir t.t.

Važiavimas gerai organizuotoje, disciplinuotoje kolonoje nenuvargina, nesukelia streso, netgi, atvirkščiai – teikia pasitenkinimą ir leidžia pajausti chapterio vienybę, stiprina pasitikėjimą vienas kitu.

Tačiau šie principai veikia tik tada, kai visi važiuojantys 100% laikosi taisyklių, įskaitant. nuoseklaus laikymosi savo kairiąja ar dešiniąja pusės važiavimo juostoje. Bet koks trūkčiojimas ar lindimas į kito važiavimo trajektoriją akimirksmiu “įvaro stresą” aplinkiniams, sumažina atstumą daugiau nei 2-kart ir atitinkamai padidina riziką!

Būtina atsižvelgti ir į tai, kad kolonos viduryje ir gale važiuojančių greitis yra didesnis (kas akimirką reikia “gaudyti” išsitempiančios kolonos priekį). Be to, važiuojantys gale jaučia didesnį greitį -10-20 km/h (reikia susikoncentruoti į važiuojančius priekyje nėra kada dairytis aplink). Tai reiškia, jei Vadas važiuoja 90 km/h, važiuojantiems kolonos gale atrodo, kad greitis yra 110 km/h, bet jei priekyje važiuoja 110 km/h greičiu – tai 130 km/h ir t.t. Kolonos Vadas privalo į tai atsižvelgti.

img-1Kad būtų galima suprasti kolonos sudarymo ir važiavimo principus, reikia įsivaizduoti, kad du šalia važiuojantys motociklai yra vienos mašinos kairiosios ir dešiniosios pusių ratai. Dviejų važiuojančių motociklų trajektorijos niekada negali kirsti viena kitos ar susikryžiuoti (lygiai kaip ir mašinos kairiosios ir dešiniosios pusių ratų trajektorijos niekada nesusikerta).

Tuo atveju, kai kolona juda zigzagu, kiekvienas važiuojantis turi laikytis savo važiavimo juostos pusės – kairės ar dešinės. Priešingu atveju, nėra prasmės važiuoti zigzagu, tai gali tik sukelti papildomą riziką.

Atstumas tarp motociklų priklauso nuo važiavimo greičio.

Paprastai laikomasi 2 sekundžių principo – tai reiškia, kad atstumą tarp dviejų viena juostos puse važiuojančių motociklų galima nuvažiuoti per 2 sekundes.

Turintys patirtį chapteriai, kurie sugeba užtikrinti tolygų kolonos judėjimą ir išvengti netikėtų manevrų ar stabdymo, gali važiuoti glaudžiau –1 s distancija.

img-2Važiuojant kolona turi tilpti vienoje važiavimo juostoje! Visa kolona turi važiuoti ta juosta, kuria važiuoja Vadas.

Važiuojant viena važiavimo juosta, kiekvienas turi laikytis savo – kairės ar dešinės – pusės važiavimo juostoje! Visą važiavimo laiką!

Apytikslė distancija tarp viena juostos puse važiuojančių, atsižvelgiant į važiavimo greitį:

2 s 1 s
120 km/h 70 m 35 m
90 km/h 50 m 25 m
70 km/h 40 m 20 m
50 km/h 30 m 15 m
30 km/h 15 m 10 m

 

Bet koks lindimas į kito trajektoriją, pvz.,posūkio kirtimas, kelis kartus sumažina atstumą ir atitinkamai padidina riziką!

Tai labai pavojinga tais atvejais, kai priekyje už posūkio yra nenumatyta kliūtis, pvz., stovinti mašina. Tokiu atveju važiuojantis iš paskos neturi pakankamai vietos stabdymui.

Pasakojimai apie tai, kad važiuojant zigzagu galima važiuoti bet kuria juostos puse yra nepatyrusių motociklininkų, kurie nesugeba tiksliai važiuoti reikiama trajektorija, atsikalbinėjimai.

 

Visiems mums reikia treniruotis! 😉


practise

bypassAplenkiant būtina laikytis geležinės drausmės – sekti išsidėstymo tvarką! (žr. Saugaus važiavimo taisyklės)

Jei kelias yra pakankamai platus ir priekyje nėra priešais atvažiuojančių mašinų, lenkiama visa kolona kartu, nekeičiant atstumo ir išsidėstymo tvarkos.

 

Visada reikia palikti pakankamai vietos šalia važiuojantiems! Būtina vengti manevrų, kurie verstų šalia važiuojančius staiga manevruoti ar stabdyti.

Jei kelias yra pakankamai platus ir eismas tankus, patyrę motociklininkai išsidėsto viena eile ir aplenkia važiuodami po vieną(praktiškai tai reiškia: važiuoti viena eile centro linija). Vadas prieš tai duoda sutartą signalą: iškėlęs vieną pirštą (rodomąjį pirštą ;-). Taip pat galima elgtis ir važiuojant mieste (jei nedaug važiuojančių).

 

Netgi, aplenkus reikia palikti pakankamai vietos šalia važiuojantiems!

Negalima iš karto užlįsti į tik ką aplenktos mašinos priekį, nes tokiu atveju nebelieka vietos važiuojantiems iš paskos. Tai labai pavojinga tais atvejais, kai priešpriešais atvažiuoja kita mašina – imama staiga pavojingai stabdyti ir pan.

 

Vadas turi atsižvelgti į visą kolonos ilgį lenkimo metu, nestam tikrą laiką reikia važiuoti didesniu greičiu, kad po lenkimo būtų pakankamai vietos visai kolonai (ar bent tai kolonos daliai, kuri pradėjo lenkti).

 

zigzagMC klubai važiuoja kolonoje poromis.

Taigi, ir HOG’o nariai, važiuodami vienoje kolonoje su MC klubais, turi laikytis šios tvarkos.

Bet kokiu atveju – jei važiuojantiems dėl kažkokių priežasčių nesinori važiuoti kolonoje, laikantis visų reikalavimų, jie gali važiuoti atskirai ar už kolonos.

 

Kai moki važiuoti kolonoje poromis, yra lengviau važiuoti ir zigzagu.

Turintys patirties MC klubai ir visuose posūkiuose taip pat važiuoja poromis (lygiai taip, kaip mašinos kairės ir dešinės pusės ratai :))

Važiuojant nedideliu greičiu – mažesniu kaip 50 km/h, pvz., mieste, taip pat ir HOG chapteriams yra rekomenduojama važiuoti kolonoje poromis. Tai daug kompaktiškiau ir saugiau, nes važiuojant tokiu būdu, mašinų vairuotojams neatsiranda galimybės bandymui išstumti vieną kurį nors motociklininką.

Orų prognozė »

© 2016 H.O.G. Vilnius Chapter Lithuania. Sprendimas Į viršų